Adriana Rosiak

Specjalista d/s administracyjnych


  • Windykacja należności
  • Czuwanie nad prawidłowym przepływem dokumentacji i informacji
  • Wsparcie administracyjne zespołu radców prawnych
  • Sporządzanie projektów pism procesowych
  • Monitorowanie spraw na etapie przedsądowym i sądowym
  • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych