Das Rechtsanwaltsbüro

Wójcik
Rogalska-Paluch

Seit über einem Jahrzehnt unterstützen wir Unternehmen bei geschäftlichen Herausforderungen.


Über uns

Wir bauen Beziehungen auf,
die zum Erfolg anspornen

Mit spezialisierten Dienstleistungen unterstützen wir unsere Mandanten umfassend bei der Bewältigung wirtschaftlicher Herausforderungen

Wir gründen Gessellschaft mit beschränkter Haftung online innherhalb 24 Stunden. Wir vertreten sie vor den ordentlichen Gerichten, Verwaltungsgerichten, Körperschaften des öffentlichen Rechts und Steuerbehörden. Wir erstellen Prozessschriftsätze, Rechtsgutachten und Verträge – auch in der englischen und deutschen Sprache. Wir helfen Geschäftsentscheidungen treffen und suchen nach der besten Lösung.

Bisher haben uns mehr als 3000 Unternehmer und individuelle Kunden anvertraut. Wir haben über 2000 Gerichtsverfahren durchgeführt. Wir glauben fest daran, dass die Qualität unserer Fachdienste jedem Marktteilnehmer entspricht.

3000+

Zufriedene Kunden

2000+

Gerichtsverfahren geführt


Werte

Werte, die im Vordergrund stehen Rolle im Kanzleileben

Beziehungen

Wir konzentrieren uns auf den Aufbau dauerhafter und starker Beziehungen zu unseren Kunden. Wir setzen uns für die Stärkung unserer Community ein.

Respektieren

Wir hören genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden. Wir sind hier, um Ihnen in jeder Phase Ihres Falls zu helfen.

Wissen

Wissenschaft ist ein ständiges Streben, daher sind wir stolz auf unser umfangreiches Wissen.

Ehrgeiz

Es ist dieser ständige Ehrgeiz, der zu dem schnellen Wachstum und dem guten Ruf des Unternehmens geführt hat.


Fachbereiche

Wir bieten verbundene Dienstleistungen mit juristischen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatkunden

Wirtschaftsrecht

Kancelaria wspiera przedsiębiorców z zakresu:

 • wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej lub planowanej inwestycji, z uwzględnieniem procesów:
  • rejestracji,
  • przekształcenia,
  • łączenia,
  • podziałów spółki oraz transakcji nabycia i przejęcia spółek (w tym obrotu udziałami/akcjami/ogółem
   praw i obowiązków), a także zakończenia działalności gospodarczej.
 • kompleksowej obsługi korporacyjnej spółki, tj. przygotowywanie umów spółek, uchwał wspólników, uchwał zarządu, regulaminów zarządu czy rady nadzorczej,
 • analiz prawnych przedsiębiorstwa (w tym due diligence),
 • umów inwestycyjnych,
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed sądem.

Steuerrecht

Doradzamy w zakresie:

 • prawidłowej formy opodatkowania,
 • udzielamy porad w zakresie podatków dochodowych, VAT, podatków i opłat lokalnych,
 • reprezentujemy podmioty podczas kontroli podatkowej oraz w trakcie postępowań podatkowych i celnych.

Zivilrecht

Kancelaria specjalizuje się w zakresie sporządzania umów i ich opiniowania – także w języku angielskim i niemieckim.

Sporządzamy i weryfikujemy umowy takie jak:

 • umowy ramowe o współpracy,
 • umowy sprzedaży, dostawy, agencyjne,
 • umowy zlecenia, o dzieło,
 • umowy o roboty budowlane,
 • umowy o zachowaniu poufności,
 • kontrakty menadżerskie,
 • umowy inwestycyjne,
 • umowy z zakresu obrotu nieruchomościami,
 • umowy najmu, dzierżawy, użytkowania.

Kancelaria pomaga w tworzeniu umów od podstaw, zindywidualizowanych do potrzeb Klienta i jego sytuacji faktycznej. Oceniamy projekty umów, jakie Klient otrzymuje od kontrahenta i wskazujemy na postanowienia, które wymagają zmiany oraz na te najbardziej ryzykowne. Wspieramy w trakcie negocjacji. Reprezentujemy przed sądem w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi także w zakresie:

 • nieruchomości (zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania, eksmisja, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, służebności, w tym służebności przesyłu), 
 • prawa zobowiązań, w tym postępowań reklamacyjnych i gwarancyjnych.

Transportrecht

Prowadzimy sprawy z zakresu transportu krajowego (prawo przewozowe) oraz międzynarodowego (konwencja CMR), w szczególności sprawy dotyczące:

 • uszkodzenia i zniszczenia towaru,
 • opóźnienia w dostarczeniu przesyłki,
 • uszkodzeń spowodowanych czynnościami ładunkowymi,
 • niewykonania bądź nienależytego wykonania zlecenia transportowego,
 • sprawy z zakładami ubezpieczeń,
 • sprawy związane ze szkodami komunikacyjnymi,
 • ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jak i spedytora.

Prowadzimy stałą i bieżącą obsługę prawną firm transportowych z zakresu transportu krajowego jak i międzynarodowego.

Arbeitsrecht

Doradzamy w zakresie:

 • stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, w tym umów z agencjami pracy tymczasowej, umów leasingu pracowniczego, umów outsourcingu,
 • zatrudniania cudzoziemców,
 • zatrudniania menadżerów, w tym umów z zakresu tzw. samozatrudnienia,
 • przygotowywania dokumentacji pracowniczej dotyczącej rekrutacji, podjęcia i ustania stosunku pracy, z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych,
 • tworzenia uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy, w tym regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
 • reprezentowania pracodawców w sporach z pracownikami,
 • wsparcie w przypadku kontroli PIP czy ZUS,
 • w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Verwaltungsrecht

Sporządzamy:

 • odwołania od decyzji administracyjnych,
 • zażalenia na postanowienia organów administracji publicznej,
 • skargi w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach m.in. podatkowych i budowalnych,
 • skargi związane z bezczynnością organów administracyjnych.

Reprezentujemy klientów w postępowaniu przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Bau- und Immobilienrecht

Prowadzimy sprawy dotyczące:

 • decyzji budowlanych,
 • decyzji o warunkach zabudowy,
 • decyzji lokalizacyjnych, środowiskowych i innych decyzji związanych z szeroko rozumianym procesem budowalnym.

Zapewniamy pełne wsparcie prawne w zakresie prawa budowlanego, administracyjnego i cywilnego, w tym obejmujące przygotowywanie projektów umów (np. o roboty budowlane, transakcji zbycia i nabycia nieruchomości, umów deweloperskich itp.), opinii prawnych, wniosków, podań, zażaleń, skarg, a także pism w toku postępowań administracyjnych i sądowo – administracyjnych.

Prowadzimy stałą i bieżącą obsługę prawną firm budowlanych oraz deweloperów. Reprezentujemy zarówno wykonawców, generalnych wykonawców, podwykonawców jak i osoby fizyczne.

Inkasso

Kancelaria zajmuje się w sposób kompleksony windykacją należności. Przygotowujemy wezwania do zapłaty oraz pozwy w postępowaniu upominawczym i nakazowym. Reprezentujemy strony w postępowaniach przed sądami i komornikami. 

Występujemy przed e-Sądem w ramach elektronicznego postępowania upominawczego. Prowadzimy sprawy w ramach europejskiego nakazu zapłaty i postępowania w sprawach drobnych roszczeń na terenie całej Europy, sporządzając pozwy i pisma w języku angielskim i niemieckim. 

Pośredniczymy w kontaktach z dłużnikami i komornikami, na bieżąco informując klientów o stanie egzekucji i możliwościach postępowania w sprawie.

Rodo

Kancelaria oferuje usługi związane z wdrożeniem RODO oraz wsparcie i obsługę prawną w zakresie związanym z ochroną danych osobowych.

 Oferujemy:

 • przeprowadzenie audytu przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym „RODO”),
 • wsparcie przy ustaleniu podstaw prawnych, na których opiera się przetwarzanie danych osobowych, sprawdzenie umów, które wymagają zawarcia umów powierzenia, analizę dokumentów i procesów wykorzystywanych w relacjach z klientami, ustalenie obszarów, które będą wymagały zmian pod kątem zapewnienia ochrony danych osobowych,
 • przygotowanie indywidualnej dokumentacji zgodnej z RODO i odpowiadającej wymogom i specyfice klienta, m.in: polityki ochrony danych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, wzoru klauzul informacyjnych dla pracowników, współpracowników, kontrahentów, wzoru upoważnień do przetwarzania danych osobowych, wzoru umowy powierzenia, wzoru rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności,
 • bieżące wsparcie przy wdrożeniu przygotowanej dokumentacji oraz zaleceń
 • wskazanych w raporcie po-audytowym zaakceptowanych przez klienta, a także
 • bieżącą obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych, szkolenia z ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji dla pracowników klienta,
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Staatsanwälte

Unsere Experten


Kontakt

Kontakt mit dem Büro

Wójcik Rogalska-Paluch
Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Adresse

ul. Komisji Edukacji Narodowej 9
98-220 Zduńska Wola

REGON: 388044590
NIP: 8291747741
KRS: 0000881033

Kontaktdetails

Telefonnummer: 43 823 55 55
E-Mail-Adresse: biuro@kancelariawrp.pl

Öffnungszeiten:

Montag: 10:00 – 20:00
Dienstag – Freitag: 8:00-16:00


  *Pflichtfeld
  Der Administrator der personenbezogenen Daten ist die Anwaltskanzlei Wójcik Rogalska-Paluch. Lesen Sie mehr in unserer Datenschutzrichtlinie.